User Tools

Site Tools


bellasf1143

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1143 [2018/12/18 09:17] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Kansas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Holyrood </b> là một thành phố thuộc Hạt Ellsworth, Kansas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số thành phố là 447. <sup id="​cite_ref-Census2010_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Holyrood được thành lập vào năm 1874 <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ và được thành lập vào năm 1886. Địa điểm ban đầu của Holyrood nằm cách địa điểm hiện tại của Holyrood nửa dặm về phía nam. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Khi những người định cư đầu tiên chuyển đến khu vực này, những ngôi nhà đào là ngôi nhà của sự lựa chọn. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-2"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Những người định cư đầu tiên của Holyrood là người Ireland ngay sau đó là người gốc Đức và Séc. Một số tên đầu tiên xuất hiện trong khu vực là Phelan, Corrigan, Schepmann và Siemsen như được ghi chú trong hồ sơ sớm nhất của Giáo hội St. Peter Lutheran. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-3"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Bưu điện đầu tiên ở Holyrood được thành lập vào tháng 6 năm 1874, nhưng tên của bưu điện được đánh vần Hollyrood. Tên đã được thay đổi vào ngày 26 tháng 7 năm 1898. Người đưa thư đầu tiên là John Corrigan đã phục vụ trong hơn bốn năm. Corrigan đến từ Holyrood, Ontario, Canada. Tên của Holyrood ban đầu xuất phát từ Tu viện Holyrood, ngày nay được gọi là Tu viện và Cung điện Holyroodhouse,​ tại Edinburgh, Scotland. Thông qua Corrigan, thị trấn có thể theo dõi trực tiếp tên của nó đến thị trấn Holyrood, Ontario, Canada, một thị trấn do người Scotland định cư. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-4"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Trong nhiều thập kỷ đầu tiên tồn tại của Holyrood, việc thờ cúng nhà thờ được tổ chức tại nhà của nông dân địa phương, đám tang ở nhà của người quá cố và hôn nhân được thực hiện tại nhà của bố mẹ cô dâu. Năm 1883, nhà thờ Holyrood đầu tiên được tổ chức: Nhà thờ Lutheran St. Tòa nhà đầu tiên cho giáo đoàn Luther được xây dựng cách Holyrood một dặm về phía đông nam. Năm 1908, việc phân tích cú pháp đã được chuyển vào thị trấn. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-5"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Để đáp ứng nhu cầu của những người định cư Công giáo, Nhà thờ Công giáo St. Mary đã được xây dựng. Ngày xây dựng được đưa ra là cả năm 1886 và 1889. Nhà thờ ban đầu được gọi là Nhà thờ của Thánh Rood (Thánh giá), nhưng tên này sau đó đã được thay đổi. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-6"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Tiếp đến là nhà thờ Tin Lành St. Paul. Đất cho nhà thờ này được mua vào ngày 27 tháng 3 năm 1892 và việc xây dựng nhà thờ đã hoàn thành vào tháng 9 năm 1892. Nhà thờ phục vụ mục đích của nó trong 35 năm cho đến khi nó bị dỡ bỏ và một nhà thờ bằng gạch mới được xây dựng tại chỗ. Nhà thờ này sau đó được đổi tên thành United Church of Christ. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-7"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Trường chính thức đầu tiên của Holyrood mở cửa vào năm 1895 và phục vụ từ đầu đến lớp chín. Trước đó, trường học được tổ chức tại nhà của những người định cư hoặc tại Nhà thờ Lutheran. Năm 1906, một trường học mới được xây dựng theo sau bởi một trường tiểu học mới khác vào năm 1930. Trường trung học Holyrood được thành lập vào năm 1920. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Holyrood đã có hai tờ báo địa phương: Holyrood Banner và Holyrood Gazette. Một trong những cột nổi tiếng nhất trong Công báo Holyrood được viết bởi Leonard Sekavec và được gọi là &​quot;​Kháng cáo của Sek.&​quot;​ Các cột được viết bởi Sekavec không chỉ được in trên Công báo, mà còn được trích dẫn trên các tờ báo khác, bao gồm cả những tờ từ New York và Los Angeles. Sekavec đã viết chuyên mục trong bốn mươi năm và cũng là biên tập viên của Công báo Holyrood. <sup id="​cite_ref-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986_8-9"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Khẩu hiệu hiện tại của thành phố là &​quot;​Thành phố nhỏ với rất nhiều niềm tự hào&​quot;​. <sup id="​cite_ref-holyroodkansas.com_9-1"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Holyrood nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 35′15 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 24′43 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659023] 38.58750 ° N 98.41194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.58750; -98,41194 [19659025] (38,587543, -98,​412050). [19659026] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,43 dặm vuông (1,11 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 0,42 vuông dặm (1,09 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,01 dặm vuông (0,03 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659027] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659029Điềutradânsốnăm2010</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ năm 2010, có 447 người, 202 hộ gia đình và 128 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.064,3 người trên mỗi dặm vuông (410,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 259 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 616,7 mỗi dặm vuông (238,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,1% da trắng, 0,4% người Mỹ bản địa, 0,2% người châu Á, 0,2% từ các chủng tộc khác và 2,0% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,7% dân số.  </​p><​p>​ Có 202 hộ gia đình trong đó 25,2% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,5% là vợ chồng sống chung, 5,9% có chủ nhà là nữ không có chồng, 3,0% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 36,6% là những người không phải là gia đình. 34,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 19,9% có một người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,21 và quy mô gia đình trung bình là 2,76.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 49,4 tuổi. 21,9% cư dân dưới 18 tuổi; 2,9% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 18,6% là từ 25 đến 44; 33,1% là từ 45 đến 64; và 23,5% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 47,4% nam và 52,6% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 464 người, 213 hộ gia đình và 138 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.238,4 người trên mỗi dặm vuông (484,2 / km²). Có 265 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 707,3 mỗi dặm vuông (276,5 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 98,49% Trắng, 1,08% từ các chủng tộc khác và 0,43% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 2,16% dân số.  </​p><​p>​ Có 213 hộ gia đình trong đó 25,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,8% là vợ chồng sống chung, 5,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 35,2% không có gia đình. 31,9% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 20,7% có một người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,18 và quy mô gia đình trung bình là 2,72.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 20,5% dưới 18 tuổi, 6,9% từ 18 đến 24, 21,8% từ 25 đến 44, 25,2% từ 45 đến 64 và 25,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 45 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 93,3 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,4 nam.  </​p><​p>​ Tính đến năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 31.354 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 37.417 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,125 so với $ 23,625 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.272 đô la. Khoảng 6,0% gia đình và 10,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14,0% những người dưới 18 tuổi và 7,9% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Chính phủ Holyrood bao gồm một thị trưởng và năm thành viên hội đồng. Hội đồng họp vào thứ Hai đầu tiên và thứ ba mỗi tháng vào lúc 6:30 chiều. <sup id="​cite_ref-gov1_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Holyrood là một phần của Đồng bằng Trung tâm 112 USD và là quê hương của Đồng bằng Trung tâm Trường tiểu học. Linh vật của trường trung học Plains Central là Central Plains Oilers. The Oilers đã giành chức vô địch bóng đá 8 người DII của trường trung học bang Kansas vào năm 2014. </​p><​p>​ Các trường Holyrood đã bị đóng cửa thông qua việc hợp nhất trường học. Linh vật của trường trung học Holyrood là Hồng y Holyrood. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-gov1-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Holyrood - Danh mục các quan chức công cộng </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gazetteer_files-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010 &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số và nhà ở&​quot;​ . Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &quot; Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census2010-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tình trạng cư trú và dân cư thành phố năm 2010&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 4, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+City+Population+and+Housing+Occupancy+Status&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST13%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Holyrood_Centennial,​_100_Years:​_1886–1986-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ f </b> </i> g </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ h </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ i </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ j </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ 1986). <i> Holyrood trăm năm, 100 năm: 1886 Từ1986 </i>. Ellsworth, Kansas: In Ellsworth. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Holyrood+Centennial%2C+100+Years%3A+1886%E2%80%931986&​rft.place=Ellsworth%2C+Kansas&​rft.pub=Ellsworth+Printing&​rft.date=1986&​rft.au=Holyrood+Centennial+Committee&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-holyroodkansas.com-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.holyroodk Kansas.com/​index.html | &​quot;​Tin tức &amp; sự kiện địa phương.&​quot;​ Holyrood, KS. N.p., n.d. Web. 24 tháng 4 năm 2015. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer của Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​   <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Holyrood,​ Otis-Bison Advance&​quot;,​ Great Bend Tribune, 29 tháng 1 năm 1975, tr.8. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​James (Barr) Bộ sưu tập Fugate &quot;. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 20 tháng 6 năm 2006 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 22 tháng 5 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=James+%28Barr%29+Fugate+Collection&​rft_id=http%3A%2F%2Fspecialcollections.wichita.edu%2Fcollections%2Fms%2F2004-02%2F2004-2-a.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHolyrood%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​   <dl> <dt> Thành phố </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Trường học </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Bản đồ </​dt></​dl> ​   <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1265 ​ Cached time: 20181212042730 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.528 seconds ​ Real time usage: 0.676 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4756/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 76549/​2097152 bytes  Template argument size: 10408/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 30529/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.239/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.42 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 595.919 1 -total ​  ​48.67% 290.030 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​27.95% 166.553 1 Template:​Infobox ​  ​24.32% 144.928 1 Template:​Reflist ​  ​19.28% 114.868 9 Template:​Cite_web ​  9.26% 55.189 1 Template:​Short_description ​  8.69% 51.800 1 Template:​Commons_category ​  6.46% 38.489 5 Template:​Convert ​  5.89% 35.127 2 Template:​Coord ​  4.80% 28.580 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​114553-0!canonical and timestamp 20181212042729 and revision id 870473798 ​  ​--> ​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Những lỗi hay mắc phải khi trang trí không gian hẹp 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Ngôi nhà có diện tích nhỏ, khiến không gian cũng trở nên chật chội, hạn hẹp đi rất nhiều bởi đồ nội thất trong nhà đã chiếm khá nhiều diện tích. Do đó, bạn cần phải hết sức thận trọng khi trang trí nhà cửa để tránh biến căn nhà trở nên luộm thuộm, bức bối. ​ Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra cho bạn <​strong><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep/"​ target="​_blank">​những lỗi hay mắc phải khi trang trí không gian hẹp</​a></​strong>,​ để từ đó bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm, bài học cho bản thân khi trang trí nhà.  <​ol> ​ <​li><​strong>​Mua quá nhiều đồ nội thất</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Ngôi nhà sẽ thoáng hơn rất nhiều nếu chúng ta không chất vào nó quá nhiều đồ đạc, <​strong>​đồ nội thất</​strong>​ không cần thiết cho căn nhà. Tích lũy đồ là một việc làm tốt, nhưng cũng đừng nên quá tham lam, nếu không bạn đã vô tình làm gia tăng thêm gánh nặng cho ngôi nhà. Bài học rút ra ở đây là nên có sự tính toán cẩn thận trước khi mua đồ, và nên chọn những đồ có kích thước nhỏ, vừa vặn để “an gian” thêm không gian cho ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, bạn nên chọn mua những đồ nội thất đa năng để tiết kiệm diện tích giúp căn phòng có thêm “chỗ thở” hợp lý.  <img class="​aligncenter wp-image-2576"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-3.jpg"​ alt="​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep (3)" width="​500"​ height="​374"​ />  <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Lựa chọn nội thất vừa vặn để căn phòng đẹp tinh tế và rộng thoáng hơn</​em></​p> ​ <ol start="​2"> ​ <​li><​strong>​Sử dụng nhiều phụ kiện</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <​strong>​Phụ kiện trang trí</​strong>​ luôn tạo được điểm nhấn cho không gian của bạn. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều phụ kiện khiến không gian căn nhà trở nên rối mắt và kém tinh tế. Vì vậy, đối với không gian nhỏ hẹp, bạn nên cố gắng điều tiết khi mua phụ kiện và lựa những phụ kiện phù hợp với nội thất trong nhà, tránh tham lam chi tiết, căn phòng của bạn sẽ thoáng đãng hơn nhiều. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-5.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-2578"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-5.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​374"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Một bình hoa nhỏ cũng đủ để trang trí cho phòng khách của bạn thêm gọn gàng và sáng sủa</​em></​p> ​ <ol start="​3"> ​ <​li><​strong>​Thiếu nơi để làm việc</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Dành ra một góc không gian nhỏ làm nơi làm việc sẽ giúp bạn tập trung vào công việc một cách dễ dàng. Thay vì phải quay cuồng vì không tìm thấy đồ, bạn đã có ngay góc làm việc ngăn nắp và gọn gàng, dù là nhỏ hẹp. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-9.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-2582"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-9.jpg"​ alt="​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep (9)" width="​500"​ height="​750"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Bạn vẫn có một góc làm việc nhỏ mà không làm tốn quá nhiều diện tích không gian</​em></​p> ​ <ol start="​4"> ​ <​li><​strong>​Sử dụng quá nhiều màu trắng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Màu trắng được sử dụng phổ biến và được ưa chuộng trong những không gian nhỏ. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều gam màu này khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống. Do đó, thay vì chỉ sử dụng màu trắng, bạn có thể kết hợp thêm những phụ kiện màu sắc khác cho căn phòng như: một chiếc <​strong>​ghế sofa</​strong>​ màu sắc rực rỡ hay một tấm thảm trải sàn có tông màu nổi bật hoặc một bình hoa khoe sắc,​…tất cả sẽ giúp căn phòng bừng lên sức sống mà không gian vẫn được mở rộng. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone wp-image-2583"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-10.jpg"​ alt="​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep (10)" width="​500"​ height="​252"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Một bình hoa nhỏ cũng mang lại sức sống cho căn phòng sắc trắng</​em></​p> ​ <ol start="​5"> ​ <​li><​strong>​Lựa chọn sai màu sắc của sàn</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Chọn sàn màu sáng giúp nới rộng những căn phòng nhỏ hẹp, tuy nhiên nếu cả căn phòng đều dùng màu sáng lại phản tác dụng, khiến căn phòng trở nên nhạt nhòa và nhàm chán. Trong trường hợp này, bạn nên dùng sàn gỗ hoặc dùng thảm trải sàn có gam màu ấm, giúp căn phòng thêm ấm cúng, sang trọng và hiện đại hơn.  <ol start="​6"> ​ <​li><​strong>​Đồ nội thất được bố trí ở trung tâm căn phòng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Với không gian nhỏ hẹp, việc bài trí đồ nội thất ở trung tâm căn phòng là không thiết thực. Kê đồ nội thất sát tường sẽ giúp tiết kiệm diện tích cho căn phòng hơn.  <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-6.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-2579"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-6.jpg"​ alt="​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep (6)" width="​500"​ height="​750"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Kê đồ đạc sát tường giúp không gian phòng thoáng rộng hơn</​em></​p> ​ <ol start="​7"> ​ <​li><​strong>​Treo rèm quá thấp</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Treo rèm thấp khiến không gian trong phòng bị thu hẹp, treo rèm cao từ trần nhà xuống sàn nhà là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn lúc này.  <ol start="​8"> ​ <​li><​strong>​Bỏ quên không gia</​strong><​strong>​n theo chiều dọc</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Sử dụng những chiếc kệ treo tường theo chiều dọc của tường giúp tiết kiệm không gian một cách đáng kể, đồ đạc trong nhà cũng ngăn nắp và gọn gàng hơn.  <ol start="​9"> ​ <​li><​strong>​Quên mất ánh sáng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Đối với nhà có diện tích nhỏ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên kết hợp với ánh sáng của đèn sẽ giúp căn phòng thêm sáng sủa và bớt hẹp hơn.  <p style="​text-align:​ center;"><​a href="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-8.jpg"><​img class="​alignnone wp-image-2581"​ src="​http://​thietkenoithatadong.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep-8.jpg"​ alt="​nhung-loi-hay-mac-phai-khi-trang-tri-khong-gian-hep (8)" width="​500"​ height="​367"​ /></​a></​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​em>​Căn bếp trở nên tươi sáng, ấm áp hơn nhờ hệ thống ánh sáng tự nhiên và ánh sáng của đèn</​em></​p> ​ <ol start="​10"> ​ <​li><​strong>​Quên tạo điểm nhấn</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Tạo điểm nhấn trong một không gian nhỏ hẹp sẽ giảm bớt lực chú ý của mọi người vào không gian căn nhà. Hãy thử nhấn nhá cho căn phòng bằng những màu nổi bật, một bức tường sơn màu vàng chanh chẳng hạn. ​ Hy vọng bạn sẽ tránh được 10 lỗi này khi trang trí nhà để tổ ấm của bạn luôn ấm cúng, luôn ấn tượng và luôn thu hút được ánh nhìn. 
 +Những lỗi hay mắc phải khi trang trí không gian hẹp </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1143.txt · Last modified: 2018/12/18 09:17 (external edit)