User Tools

Site Tools


home2773

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2773 [2018/12/18 07:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ CDP ở Louisiana, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chackbay </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) ở phía bắc Giáo xứ Lafourche, Louisiana, Hoa Kỳ. Dân số là 4.018 tại cuộc điều tra dân số năm 2000. Nó là một phần của Khu vực thống kê đô thị HoumaTHER Bayou Cane Cuộc Thibodaux. </​p><​p>​ Chackbay là một phần của khu vực &​quot;​Phường 6&quot; của Giáo xứ Lafourche. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chackbay nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 29 ° 53′21 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 90 ° 45′7 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 29.88917 ° N 90,75194 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 29.88917; -90,75194 [19659012] (29,889113, -90,​752009). <sup id="​cite_ref-GR1_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ [19659003] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, các CDP có tổng diện tích là 28,6 dặm vuông (74 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2000, có 4.018 người, 1.440 hộ gia đình và 1.140 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 140,7 người trên mỗi dặm vuông (54,3 / km²). Có 1.503 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 52,6 mỗi dặm vuông (20,3 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 94,47% da trắng, 3,98% người Mỹ gốc Phi, 0,70% người Mỹ bản địa, 0,27% người châu Á, 0,10% từ các chủng tộc khác và 0,47% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,75% dân số. </​p><​p>​ Có 1.440 hộ gia đình trong đó 40,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 66,7% là vợ chồng sống chung, 9,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 20,8% không có gia đình. 17,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,79 và quy mô gia đình trung bình là 3,16. </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 27,5% dưới 18 tuổi, 9,0% từ 18 đến 24, 33,8% từ 25 đến 44, 20,9% từ 45 đến 64 và 8,8% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 98,9 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 95,7 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 37.357 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 41.934 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,139 so với $ 19,443 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 15,389. Khoảng 10,2% gia đình và 13,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,7% những người dưới 18 tuổi và 12,3% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Trường công lập giáo xứ Lafourche điều hành các trường công lập. Trường tiểu học Chackbay phục vụ cộng đồng. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Trường trung học cơ sở phường 6 và trường trung học Thibodaux phục vụ cư dân của khu vực phường 6. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_infrastructure">​ Chính phủ và cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Cư dân được phục vụ bởi Trung tâm Công dân cấp cao Phường 6. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_natives_and_residents">​ Người bản địa và cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trạm bơm Chackbay 101.&​quot;​ Giáo xứ Lafourche. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2016. </​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChackbay%2C+Louisiana"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChackbay%2C+Louisiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nhà. Trường tiểu học Chackbay. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2016. </​span>​ </li> <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​BOUNDARIES TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC Lưu trữ 2016-12-02 tại Wayback Machine ..&​quot;​ Trường công lập Giáo xứ Lafourche. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2016. Dựa trên mô tả văn bản về ranh giới trường học </​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​CENSUS - CENSUS BLOCK MAP: Chackbay CDP, LA.&​quot;​ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Truy cập vào ngày 7 tháng 2 năm 2018. </​span>​ </li> <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Legendre, Raymond (2009-01-09). &​quot;​Đường mòn đi bộ của trung tâm cao cấp có vết lốp xe&​quot;​. <i> Sao chổi hàng ngày </i>. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2015-12-01 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2016-12-03 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Senior+center%E2%80%99s+walking+trail+has+tire+tracks&​rft.pub=%27%27The+Daily+Comet%27%27&​rft.date=2009-01-09&​rft.au=Legendre%2C+Raymond&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailycomet.com%2Farticle%2F20090109%2FARTICLES%2F901099931&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChackbay%2C+Louisiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Barone, Michael; và Ujifusa, Grant. <i> Niên giám của Chính trị Hoa Kỳ 1988 &#39;, tr. 494. </i> Tạp chí quốc gia <​i>​1987. </​i></​span>​ </li> </​ol></​div> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1331 Cached time: 20181212040517 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.472 seconds Real time usage: 0.605 seconds Preprocessor visited node count: 3970/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 50463/​2097152 bytes Template argument size: 11278/​2097152 bytes Highest expansion depth: 26/40 Expensive parser function count: 1/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 10291/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.216/​10.000 seconds Lua memory usage: 5.2 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 554.483 ​     1 -total ​ 70.42% ​ 390.487 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 46.26% ​ 256.516 ​     1 Template:​Infobox ​ 13.00% ​  ​72.067 ​     3 Template:​Cite_web ​ 11.03% ​  ​61.181 ​     1 Template:​Short_description ​  ​8.69% ​  ​48.158 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  ​8.51% ​  ​47.184 ​     5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  ​7.18% ​  ​39.786 ​     1 Template:​Convert ​  ​7.04% ​  ​39.011 ​     7 Template:​Both ​  ​6.78% ​  ​37.617 ​     6 Template:​Rnd --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115638-0!canonical and timestamp 20181212040516 and revision id 866398094 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp ) 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Việc sử dụng các loại <span style="​color:​ #​ff0000;">​trần thạch cao</​span>​ trong xây dựng không còn hiếm nữa. Phần bởi các công năng như chống cháy, chống ẩm, chống nước nhưng phần lớn là do độ thẩm mỹ của chúng mang lại. Trần thạch cao có tầm bao quát cả căn phòng tạo lên bất kỳ phong cách gì mà người chủ muốn. Có 2 loại trần thạch cao là trần thạch cao nổi và trần thạch cao chìm. Trái với các mẫu trần thạch cao nổi khá đơn giản với các ô chia đều nhau thì vẻ đẹp thực sự tới từ các mẫu trần thạch cao chìm. Chúng có thể thể hiện ra các vẻ đẹp khá đa dạng từ cổ điển đến hiện đại năng động. Mà nền tảng của các mẫu thạch cao chìm phải nói đến khung trần thạch cao. Sau đây, Vietnamarch xin giới thiệu Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp ) của Vĩnh Tường nhé.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Xem thêm:​ <​span style="​color:​ #​ff0000;">​Khung trần thạch cao nổi Fineline</​span></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Thong_tin_quy_cach_va_phoi_canh_khung_tran_chimTriflex"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1. Thông tin quy cách và phối cảnh khung trần chìm Triflex</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Là sản phẩm cao cấp chiến lược trong các dòng sản phẩm khung trần thạch cao chìm của Vĩnh Tường- cho nên  khung xương thạch cao chìm Triflex mang đến sự hài lòng nhất tới khách hàng. Được sản xuất trên dây truyền công nghệ cao Triflex đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu từ kỹ thuật, chất lượng đến độ thẩm mỹ một cách hoàn hảo nhất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM của Hoa Kỳ và được bảo hành tới 10 năm. Sản phẩm chuyên dành cho các công trình cao cấp cấp có tải trọng lớn và đã được tin dùng tại: Keangnam( Hà Nội)…</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​11_Quy_cach_khung_tran_chim"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.1 Quy cách khung trần chìm</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​    Thanh chính VTC38 có độ dài 3000±5mm độ dày 0,​78-0,​82mm.</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​    Thanh phụ VTC25 và VTC50 có độ dài 3000±5mm độ dày 0,​34-0,​36mm.</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​    Thanh viền tường VTC20/22 có độ dài 3600±5mm độ dày 0,​38-0,​47mm.</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​    Phụ kiện bao gồm: long đền, tắc kê đạn,Ty răng ø8, con tán, pate C38, vis M3.5x25mm (M3.5x35mm cho 2 lớp tấm) và đinh thép.</​span></​p><​div id="​attachment_16067"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16067"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00002/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00002.jpg"​ data-orig-size="​920,​1555"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00002"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00002.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00002.jpg"​ class="​wp-image-16067 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00002.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-01" width="​920"​ height="​1555"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-01</​span></​p></​div><​div id="​attachment_16068"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16068"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00003/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00003.jpg"​ data-orig-size="​920,​869"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00003"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00003.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00003.jpg"​ class="​wp-image-16068 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00003.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-02" width="​920"​ height="​869"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-02</​span></​p></​div><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​12_Phoi_canh_khung_tran_chim_Triflex"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.2 Phối cảnh khung trần chìm Triflex</​span></​span></​h4><​div id="​attachment_16066"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16066"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00001/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00001.jpg"​ data-orig-size="​920,​607"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00001"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00001.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00001.jpg"​ class="​wp-image-16066 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00001.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-03" width="​920"​ height="​607"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-c him_TRIFLEX00001.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00001-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-03</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Uu_diem_va_ung_dung_khung_tran_chim_Triflex"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​2. Ưu điểm và ứng dụng khung trần chìm Triflex</​span></​span></​h2><​ul style="​text-align:​ justify;"><​li><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao sở hữu tất cả các ưu điểm của các mẫu <span style="​color:​ #​ff0000;">​khung xương thạch cao Vĩnh Tường</​span>​ khiến sản phẩm chiếm trọn lòng tin của các chủ đầu tư. Ưu điểm nổi bật nhất chính là khả năng chịu tải lên tới 23kg, với thiết kế tôn dày, thanh rộng và dễ dàng điều khiển khẩu độ để hợp với các tấm thạch cao. Khung trần chìm Triflex còn có liên kết giữa pat và ty ren nên là dễ thay đổi khoảng cách của ty.</​span></​li><​li><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​span style="​color:​ #​ff0000;">​Khung xương thạch cao</​span>​ Triflex được sử dụng phổ biến tại các công trình cần tải trọng cao và có diện tích trần lớn như là: triển lãm, tòa nhà văn phòng, khách sạn lớn……</​span></​li></​ul><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Hinh_anh_va_hoan_thien_cong_trinh"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​3. Hình ảnh và hoàn thiện công trình</​span></​span></​h2><​div id="​attachment_16069"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16069"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00004/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00004.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00004"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00004.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00004.jpg"​ class="​wp-image-16069 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-04" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00004.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-04" width="​920"​ height="​690"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-04</​span></​p></​div><​div id="​attachment_16071"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16071"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00006/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00006.jpg"​ data-orig-size="​920,​558"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00006"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00006.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00006.jpg"​ class="​wp-image-16071 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-05" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00006.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-05" width="​920"​ height="​558"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-05</​span></​p></​div><​div id="​attachment_16070"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​16070"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​khung-tran-thach-cao-chim-triflex-khung-cao-cap/​khung-tran-chim_triflex00005/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005.jpg"​ data-orig-size="​920,​767"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​khung-tran-chim_TRIFLEX00005"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005.jpg"​ class="​wp-image-16070 size-full"​ title="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-06" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005.jpg"​ alt="​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-06" width="​920"​ height="​767"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​khung-tran-chim_TRIFLEX00005-650x542.jpg 650w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )-06</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Muonmua_vat_tuthach_cao_tren_thi_lien_he_o_dau"><​span id="​4Muon_thiet_ke_thi_cong_mau_tran_thach_cao_tren_thi_lien_he_dau"​ style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​span id="​4Mua_san_pham_nay_o_dau"><​span id="​4Lien_he_ngay_voi_chung_toi">​4.Muốn mua vật tư thạch cao trên thì liên hệ ở đâu?</​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Website:​ <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br /><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Email:​ <​strong>​[email protected]</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tác gỉả : Anh Tuấn</​span></​p><​p><​iframe width="​600"​ height="​340"​ src="​http://​www.youtube.com/​embed/?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen="></​iframe></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​173</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​  ​(function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Khung trần thạch cao chìm Triflex ( khung cao cấp )
home2773.txt · Last modified: 2018/12/18 07:46 (external edit)