User Tools

Site Tools


laef3920

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef3920 [2018/12/18 07:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​25em;"><​caption>​ Apollo 4 </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Thang máy Apollo 4 - GPN-2006-000038.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg/​260px-Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg"​ width="​260"​ height="​562"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg/​390px-Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg/​520px-Apollo_4_liftoff_-_GPN-2006-000038.jpg 2x" data-file-width="​1894"​ data-file-height="​4096"/><​p>​ Apollo 4, chuyến bay đầu tiên của một phương tiện phóng Saturn V, tăng từ Launch Pad 39A </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Loại nhiệm vụ </​th><​td>​ Chuyến bay thử nghiệm </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nhà điều hành </​th><​td>​ NASA <sup id="​cite_ref-NASAeval_1-0"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ID COSPAR </​th><​td>​ <span class="​nowrap">​ 1967-113A </​span>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ SATCAT <abbr title="​number">​ no. </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian thực hiện nhiệm vụ </​th><​td>​ 8 giờ, 36 phút, 59 giây </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các quỹ đạo đã hoàn thành </​th><​td>​ 3 </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Thuộc tính tàu vũ trụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tàu vũ trụ </​th><​td>​ Apollo CSM-017 <br/> Apollo LTA-10R ] Nhà sản xuất </​th><​td>​ Rockwell Bắc Mỹ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khối lượng phóng </​th><​td>​ 36.856 kilôgam (81.253 lb) </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Bắt đầu nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày ra mắt </​th><​td>​ Ngày 9 tháng 11 năm 1967, 12:00:01 <span style="​display:​none">​ <span class="​dtstart">​ 1967-11-09UTC12:​ 00: 01Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Rocket </​th><​td>​ Saturn V SA-501 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web khởi động </​th><​td>​ Kennedy LC-39A </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Kết thúc nhiệm vụ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được phục hồi bởi </​th><​td>​ USS <i> Bennington </i> </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ngày hạ cánh </​th><​td>​ ngày 9 tháng 11 năm 1967, 20:37:00 <span style="​display:​none">​ (<span class="​dtend">​ 1967-11-09UTC20:​ 38Z </​span>​) </​span>​ UTC </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ trang web </​th><​td>​ Bắc Thái Bình Dương <​br/><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 30 ° 06′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 172 ° 32′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 30.100 ° N 172.533 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 30.100; -172,533 </​span>​ </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​ Tách nước Apollo 4 </​span>​) </​span>​ </​span>​ </​span>​ </​span>​ </​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​ddf;">​ Tham số quỹ đạo </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Hệ thống tham chiếu </​th><​td>​ </​th><​td>​ Quỹ đạo hình elip cao </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Perigee </​th><​td>​ −204 km (−110 nmi) <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Apogee </​th><​td>​ 18.092 km (9.769 nmi] 31,9 độ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thời gian </​th><​td>​ 314,58 phút (ban đầu) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Epoch </​th><​td>​ ngày 9 tháng 11 năm 1967 <sup id="​cite_ref-satcat_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2"> ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Apollo 4 </​b>​(còn được gọi là <b> AS-501 </​b>​),​ là chuyến bay thử nghiệm không người lái đầu tiên của phương tiện phóng Saturn V, được chương trình Apollo của Mỹ sử dụng để đưa các phi hành gia đầu tiên lên Mặt trăng. Chiếc xe không gian được lắp ráp trong Tòa nhà lắp ráp dọc và là chiếc đầu tiên được phóng từ Khu liên hợp phóng 39 tại Trung tâm vũ trụ John F. Kennedy trên đảo Merritt, Florida, các cơ sở được chế tạo đặc biệt cho Saturn V.  </​p><​p>​ Apollo 4 là một thử nghiệm &​quot;​toàn diện&​quot;,​ có nghĩa là tất cả các giai đoạn tên lửa và tàu vũ trụ đều có đầy đủ chức năng trên chuyến bay ban đầu, lần đầu tiên của NASA. Đó là lần đầu tiên S-IC giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai S-II bay. Nó cũng trình diễn khả năng khởi động lại trên chuyến bay đầu tiên của S-IVB. Nhiệm vụ đã sử dụng Mô-đun Dịch vụ Chỉ huy Khối I (CSM) được sửa đổi để kiểm tra một số phiên bản chính của Khối II, bao gồm lá chắn nhiệt của nó ở tốc độ và góc quay trở lại của mặt trăng mô phỏng. ​ </​p><​p>​ Theo kế hoạch ban đầu vào cuối năm 1966, chuyến bay bị hoãn đến ngày 9 tháng 11 năm 1967, phần lớn là do các vấn đề phát triển của giai đoạn S-II mà hãng hàng không Bắc Mỹ, nhà sản xuất của sân khấu gặp phải. Sự chậm trễ cũng được gây ra, ở một mức độ thấp hơn, bởi một số lượng lớn các khiếm khuyết dây điện được tìm thấy bởi NASA trong tàu vũ trụ Apollo, cũng do Bắc Mỹ chế tạo. ​ </​p><​p>​ Nhiệm vụ là chuyến bay Apollo đầu tiên sau khi bị áp đặt sau vụ cháy Apollo 1 đã giết chết phi hành đoàn Apollo đầu tiên. Đây là lần đầu tiên sử dụng sơ đồ đánh số Apollo chính thức của NASA được thành lập vào tháng 4 năm 1967, được chỉ định là Apollo 4 vì đã có ba chuyến bay Apollo / Saturn không người lái trước đó vào năm 1966, sử dụng phương tiện phóng Saturn IB.  </​p><​p>​ Nhiệm vụ kéo dài gần chín giờ, rơi xuống Thái Bình Dương, đạt được tất cả các mục tiêu nhiệm vụ. NASA coi nhiệm vụ là một thành công hoàn toàn, bởi vì nó đã chứng minh Saturn V hoạt động, một bước quan trọng để đạt được mục tiêu của phi hành gia hạ cánh trên Mặt trăng và đưa họ trở về an toàn, trước khi kết thúc thập kỷ.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Objectives">​ Mục tiêu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> AS-501 là chuyến bay đầu tiên của Saturn V. Vào thời điểm đó, nó là phương tiện phóng lớn nhất từng thực hiện một chuyến bay. <sup id="​cite_ref-Reynolds_pp.81–82_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Nhiệm vụ này là lần đầu tiên NASA sử dụng thử nghiệm &​quot;​toàn diện&​quot;,​ một quyết định có từ cuối năm 1963. <sup id="​cite_ref-Cadbury_p.274_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ George Mueller, người đứng đầu của Văn phòng NASA về chuyến bay không gian có người lái vào thời điểm đó, là một kỹ sư hệ thống trước đây đã làm việc cho các dự án tên lửa quân sự, công nhận thử nghiệm toàn diện đã được sử dụng thành công để phát triển nhanh chương trình Minuteman ICBM của Không quân, và nghĩ rằng nó có thể được sử dụng để đáp ứng Lịch trình của Apollo. <sup id="​cite_ref-Murray_pp.156–162_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Trước đây, cách nhóm của Wernher von Braun tại Trung tâm bay không gian Marshall và các kỹ sư của Trung tâm nghiên cứu NACA Langley cũ đã thử nghiệm các tên lửa mới bằng cách thử nghiệm từng giai đoạn tăng dần. <sup id="​cite_ref-Murray_pp.156–162_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Chương trình thử nghiệm của Saturn V khởi hành từ Cách tiếp cận gia tăng bảo thủ trước đây được sử dụng bởi các kỹ sư của Marshall và Langley. <sup id="​cite_ref-Murray_pp.156–162_6-2"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Nó sẽ được thử nghiệm cùng một lúc, với tất cả các giai đoạn sống và hoàn toàn xứng đáng với chuyến bay, bao gồm cả Mô-đun chỉ huy / Dịch vụ Apollo (CSM). <sup id="​cite_ref-Cadbury_p.274_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Thi Quyết định đã hợp lý hóa đáng kể giai đoạn bay thử nghiệm của chương trình, loại bỏ bốn nhiệm vụ, nhưng lần đầu tiên nó đòi hỏi mọi thứ phải hoạt động tốt. <sup id="​cite_ref-Cadbury_p.274_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Các nhà quản lý chương trình Apollo đã hiểu sai về thử nghiệm toàn diện nhưng đồng ý với nó một số miễn cưỡng vì các thử nghiệm thành phần gia tăng sẽ miễn cưỡng chắc chắn đẩy nhiệm vụ đổ bộ lên mặt trăng vượt qua mục tiêu năm 1970. <sup id="​cite_ref-Neufeld_pp._388–389_7-0"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Nhiệm vụ là lần phóng đầu tiên từ Tổ hợp phóng của Trung tâm vũ trụ Kennedy 39, được chế tạo riêng cho Saturn V. <sup id="​cite_ref-Reynolds_pp.84–85_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ là một thử nghiệm toàn diện, đó là giai đoạn đầu tiên của S-IC và lần ra mắt đầu tiên của giai đoạn thứ hai S-II. Đây cũng là lần đầu tiên giai đoạn thứ ba của S-IVB được khởi động lại trên quỹ đạo Trái đất và là lần đầu tiên tàu vũ trụ Apollo quay trở lại bầu khí quyển Trái đất với tốc độ của quỹ đạo quay trở lại mặt trăng. ​ </​p><​p>​ Trọng tải là CSM, số sê-ri 017. <sup id="​cite_ref-Brooks_Apollo_4_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Đây là thiết kế của Block I dùng để thử nghiệm hệ thống, không phải tàu vũ trụ Block II được thiết kế để sử dụng với Lunar Module (LM) trên tàu đổ bộ Mặt trăng thực tế. [19659077TuynhiênmộtsốsửađổiđángkểcủaBlockIIđãđượcthựchiệnđểchứngnhậnvìkhôngcótàuvũtrụBlockIInàocóthểbaymàkhôngcóphihànhđoàn<​sup id="​cite_ref-Brooks_Apollo_4_9-2"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Các sửa đổi bao gồm lớp vỏ bọc bảo vệ nhiệt CM mới; một đầu nối rốn CM-to-SM mới; chuyển ăng-ten scimitar VHF từ CM sang SM; một ăng-ten băng tần S hợp nhất mới; và một khoang phi hành đoàn được sửa đổi. <sup id="​cite_ref-NASAeval_1-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​p><​p>​ Một LM giả được gọi là <b> Bài kiểm tra mô-đun âm lịch </​b>​LTA-10R được mang theo như ballast để mô phỏng tải trọng của LM trên xe phóng. Với 29.500 pound (13.400 kg), LTA-10R nhẹ hơn một chút so với LM danh nghĩa được sử dụng trong lần hạ cánh mặt trăng đầu tiên, nặng 33.278 pound (15.095 kg).  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Vehicle_assembly">​ Lắp ráp xe </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg/​170px-Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg"​ width="​170"​ height="​215"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg/​255px-Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg/​340px-Apollo_4_on_the_night_before_launch%2C_Kennedy_Space_Center%2C_Florida%2C_1967.jpg 2x" data-file-width="​2369"​ data-file-height="​3000"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Apollo 4 trên bệ phóng, ngày 8 tháng 11 năm 1967 </​div></​div></​div> ​ <p> Việc phóng AS-501 ban đầu được lên kế hoạch vào cuối năm 1966, nhưng đã bị đẩy trở lại bởi các vấn đề phát triển giai đoạn đến tháng 4 năm 1967. Mảnh đầu tiên đến Trung tâm vũ trụ Kennedy là giai đoạn thứ ba S-IVB, được chế tạo bởi Công ty Máy bay Douglas. Đủ nhỏ để được vận chuyển bởi một chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt, &​quot;​Cá bảy màu mang thai&​quot;​ được chế tạo bởi Aero Spacelines, Inc., nó đã đến vào ngày 14 tháng 8 năm 1966.  </​p><​p>​ Các giai đoạn khác lớn hơn nhiều và phải di chuyển bằng sà lan dọc theo sông Banana. S-IC giai đoạn đầu tiên, được chế tạo bởi Công ty Boeing, đã đến vào ngày 12 tháng 9 từ Michoud, Louisiana. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Additional_delay_caused_by_North_American_Aviation">​ Sự chậm trễ thêm do Hàng không Bắc Mỹ gây ra </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Hàng không Bắc Mỹ là nhà thầu cho cả giai đoạn thứ hai của S-II Saturn V và tàu vũ trụ của Bộ chỉ huy / Dịch vụ Apollo . NASA đã gặp vấn đề với lịch trình, chi phí và hiệu suất chất lượng của cả hai chương trình ở Bắc Mỹ, đủ nghiêm trọng đến mức giám đốc chương trình Apollo Samuel C. Phillips đã gửi một nhóm đến Bắc Mỹ ở California vào tháng 11 và tháng 12 năm 1965 để điều tra các vấn đề và đề xuất giải pháp cho các vấn đề quản lý chương trình. Ông đã công bố phát hiện của mình trong một báo cáo cho người giám sát của mình, George Mueller. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Saturn_V_second_stage">​ Saturn V giai đoạn thứ hai </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> Việc phát triển S-II được biết là chậm hơn một năm so với kế hoạch và giai đoạn sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên đã không được giao vào năm 1966. Trong khi đó, việc lắp ráp xe vẫn tiếp tục, sử dụng một miếng đệm hình ống lớn ở vị trí của nó, để có thêm kinh nghiệm trong quy trình xếp chồng giai đoạn thứ ba. S-II đã không đến cho đến ngày 21 tháng 1 năm 1967, sáu ngày trước khi vụ hỏa hoạn tàu vũ trụ Apollo 1 gây tử vong cho phi hành đoàn Apollo đầu tiên. Khi kiểm tra, các vết nứt đã được tìm thấy trong bể hydro lỏng. Chúng đã được sửa chữa, giai đoạn thứ ba và miếng đệm đã được gỡ bỏ và lắp ráp tiếp tục với S-II vào ngày 23 tháng 2. <sup id="​cite_ref-auto_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p> ​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Apollo_spacecraft">​ Tàu vũ trụ Apollo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4> ​ <p> CSM 017 đã đến từ Bắc Người Mỹ khoảng một tháng trước vụ cháy tàu Apollo 1, vào ngày 24 tháng 12 năm 1966. Nó đã vượt qua một cuộc kiểm tra kiểm soát chất lượng, nhưng sau vụ hỏa hoạn đã phá hủy người chị em CM 012, nó đã bị kiểm tra chuyên sâu với tổng cộng 1.407 lỗi trong tàu vũ trụ. <sup id="​cite_ref-auto_11-1"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Hàng chục dây dẫn bị lột da và bị lột da là những mạch ngắn chỉ chờ để xảy ra. Các nhà quản lý NASA đã đến để xem các vấn đề cho chính họ. Giám đốc điều hành Launch Rocco Petrone được cho là đã nguyền rủa; Quản lý văn phòng chương trình tàu vũ trụ Apollo Joseph Francis Shea đã khóc trong nước mắt; và Phillips đứng trong im lặng sững sờ. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ CSM đã được gỡ bỏ khỏi ngăn xếp vào ngày 14 tháng 2 năm 1967, để sửa chữa, cần thêm bốn tháng nữa cho đến khi nó sẵn sàng được phối lại tên lửa vào ngày 20 tháng Sáu. Vào ngày 26 tháng 8, chiếc xe phóng hoàn chỉnh cuối cùng đã lăn ra khỏi Tòa nhà lắp ráp dọc <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ (VAB) - hơn tám tháng sau ngày phóng dự kiến ​​ban đầu. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mission_numbering_scheme">​ Kế hoạch đánh số nhiệm vụ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> AS-501 là nhiệm vụ đầu tiên bay theo kế hoạch đánh số nhiệm vụ chính thức của Apollo được Mueller phê duyệt vào ngày 24 tháng 4 năm 1967. Kể từ lần đầu tiên thất bại chuyến bay có người lái đã được chỉ định là Apollo 1 để thực hiện mong muốn của các góa phụ, và ba chuyến bay Apollo / Saturn IB không người lái đã xảy ra, Mueller đã nối lại trình tự đánh số tại Apollo 4. <sup id="​cite_ref-MarAprChron_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Launch_preparation">​ Chuẩn bị ra mắt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trên xe, thử nghiệm trước khi ra mắt và thực hành chuẩn bị bắt đầu vào tháng 9, và đã gặp một số vấn đề với tải nhiên liệu và các lỗi thiết bị khác nhau. Những thứ này đã đẩy vụ phóng vào tháng 11, nhưng cung cấp những bài học quý giá về chiếc xe mới. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Vào thời điểm này, Bắc Mỹ đã được Rockwell Standard Corporation mua, vì vậy hỗ trợ khởi động là đầu tiên được cung cấp dưới tên mới, North American Rockwell. Vào ngày 6 tháng 11, chuỗi đếm ngược 56 giờ bắt đầu với việc nạp nhiên liệu. Tổng cộng có 89 tải xe tải LOX (oxy lỏng), 28 tải trailer của LH2 (hydro lỏng) và 27 toa xe lửa RP-1 (dầu hỏa tinh chế). Lần này, các vấn đề gặp phải rất ít và nhỏ. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p> ​   <p> Khởi chạy xảy ra vào ngày 9 tháng 11 lúc 7:00 sáng EST (12:00 tối UTC). Tám giây trước khi cất cánh, năm động cơ F-1 đã bốc cháy, phát ra tiếng ồn cực lớn trên khắp Trung tâm vũ trụ Kennedy. Để bảo vệ từ một vụ nổ có thể (xem dưới đây), các bệ phóng tại LC-39 được đặt hơn ba dặm từ tòa Vertical hội; Tuy nhiên, áp suất âm thanh mạnh hơn nhiều so với dự kiến ​​và tạo ra VAB, Trung tâm điều khiển khởi động và các tòa nhà báo chí. Gạch trần rơi xung quanh phóng viên tin tức Walter Cronkite, bao gồm sự ra mắt cho CBS News. Cronkite và nhà sản xuất Jeff Gralnick đặt tay lên cửa sổ quan sát trong nỗ lực ngăn chặn những rung động mạnh mẽ của nó. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Cronkite sau đó thừa nhận ông bị &​quot;​choáng ngợp&​quot;​ bởi sức mạnh của tên lửa và cảm xúc của thời điểm này. Mô tả trên không của anh ấy đã được gửi mà không có sự đĩnh đạc và dự trữ thông thường của anh ấy khi anh ấy hét lên trên tiếng ồn phát ra trong micro của mình. ​ </​p> ​ <​blockquote class="​templatequote"><​p>​ ... tòa nhà của chúng tôi rung chuyển ở đây. Tòa nhà của chúng tôi đang rung chuyển! Ôi thật tuyệt vời, tòa nhà rung chuyển! Cửa sổ vụ nổ lớn này đang rung chuyển! Chúng tôi đang cầm nó bằng tay! Hãy nhìn vào tên lửa đi vào những đám mây ở độ cao 3000 feet! ... bạn có thể thấy nó ... bạn có thể thấy nó ... oh tiếng gầm thật tuyệt vời! ... </​p><​div class="​templatequotecite">​ - <​cite>​ Walter Cronkite, Broadcast of Khởi động tàu Apollo 4 <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​cite></​div> ​ </​blockquote> ​ <p> Giống như với chuyến bay đầu tiên của Sao Thổ I sáu năm trước, nỗi sợ thất bại khi phóng ở độ cao thấp, và đặc biệt là vụ nổ pad, là rất cao. Một số nghiên cứu của NASA đã được thực hiện để đánh giá kịch bản này bằng cách nghiên cứu các vụ tai nạn trước đó (đáng chú ý là thảm họa Atlas-Centaur tháng 3 năm 1965), nhưng trong tất cả các trường hợp như vậy, chúng liên quan đến việc phóng các phương tiện nhỏ hơn một nửa kích thước và tải nhiên liệu của Saturn V. một sự kiện sẽ là một thảm họa vượt ra ngoài mọi tỷ lệ (thảm họa N-1 năm 1969 của Liên Xô tuy nhiên cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì nó có thể trông như thế nào). May mắn cho tất cả những người quan tâm, tên lửa lớn nhất từng được chế tạo được nâng lên từ LC-39A và thực hiện hoàn hảo qua tất cả các giai đoạn của chuyến bay.  </​p><​p>​ Vụ phóng đã đặt S-IVB và CSM vào quỹ đạo gần 100 hải lý (190 km), một quỹ đạo đỗ xe danh nghĩa sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ trên mặt trăng thực tế. Sau hai quỹ đạo, việc đánh lửa lại trong không gian đầu tiên của S-IVB đã đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo hình elip với một đỉnh là 9.297 hải lý (17.218 km) và một kẻ tấn công cố tình nhắm mục tiêu 45,7 hải lý (84,6 km) bên dưới bề mặt Trái đất ; điều này sẽ đảm bảo cả việc tái lập khí quyển tốc độ cao của Mô-đun chỉ huy và phá hủy sau khi tái lập S-IVB. Ngay sau khi bị đốt cháy này, CSM đã tách ra khỏi S-IVB và bắn động cơ Mô-đun Dịch vụ của mình để điều chỉnh độ trễ tới 9.769 hải lý (18.092 km) và khoảng cách 40 hải lý (−74 km). Sau khi vượt qua apogee, động cơ Mô-đun Dịch vụ đã bắn lại trong 281 giây để thay đổi quỹ đạo thành quỹ đạo hyperbol, tăng tốc độ nhập lại lên 36.545 feet mỗi giây (11.139 m / s), ở độ cao 400.000 feet (120 km) và một góc đường bay -6,93 độ, mô phỏng sự trở về từ Mặt trăng. <sup id="​cite_ref-NASAeval_1-2"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-photoAnal_20-0"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ CM đã hạ cánh khoảng 8,6 hải lý (16 km) mục tiêu hạ cánh phía tây bắc đảo Midway ở Bắc Thái Bình Dương. Dòng dõi của nó có thể nhìn thấy từ boong tàu USS <i> Bennington </​i>​con tàu phục hồi chính. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Timeline">​ Dòng thời gian </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Thời gian sự kiện từ khi phóng đến quỹ đạo. <sup id="​cite_ref-NASAeval_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​ Thời gian (MM: SS)  </​th> ​ <th> Sự kiện ​ </​th></​tr><​tr><​td>​ T + 00: 00: 00  </​td> ​ <td> Nhấc ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 00: 01,26  </​td> ​ <td> Ngáp bắt đầu ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 00: 10.16  </​td> ​ <td> Ngáp cuối ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 00: 11,06  </​td> ​ <td> Bắt đầu cuộn ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 00: 31,99  </​td> ​ <td> Kết thúc cuộn ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 02: 15,52  </​td> ​ <td> Ngắt động cơ bên trong  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 02: 30,77  </​td> ​ <td> Cắt động cơ phía ngoài ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 02: 31,43  </​td> ​ <td> Tách S-IC / S-II  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 02: 32.12  </​td> ​ <td> S-II bắt đầu ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 03: 01,44  </​td> ​ <td> Tách mặt phẳng S-IC / S-II  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 03: 07.13  </​td> ​ <td> LES Jettison ​ </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 08: 39,76  </​td> ​ <td> S-II bị cắt  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 08: 40,53  </​td> ​ <td> Tách S-II / S-IV  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 08: 40: 72  </​td> ​ <td> Bắt đầu S-IV  </​td></​tr><​tr><​td>​ T + 11: 05,64  </​td> ​ <td> Ngắt S-IV  </​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Onboard_cameras">​ Máy ảnh trên máy bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Saturn_V_development">​ Saturn V phát triển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png/​220px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png/​330px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png/​440px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_upper_camera.png 2x" data-file-width="​641"​ data-file-height="​438"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Dàn dựng Apollo 4 S-IC, S-II máy ảnh </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png/​220px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png/​330px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png/​440px-Apollo_4_S-ICS-II_Staging_lower_camera.png 2x" data-file-width="​641"​ data-file-height="​438"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Dàn máy Apollo 4 S-ICTHER S-II, máy ảnh thấp hơn </​div></​div></​div> ​ <p> Hai máy ảnh hình ảnh được gắn trên cấu trúc lực đẩy của giai đoạn thứ hai S-II, để xác minh trình tự dàn dựng phù hợp. Các máy ảnh tương tự cũng được gắn trên chuyến bay Saturn V thứ hai, Apollo 6. Các máy ảnh chạy với tốc độ gấp bốn lần tốc độ bình thường để hiển thị các sự kiện trong chuyển động chậm. <sup id="​cite_ref-Camera_information_Launch_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Các viên nang máy ảnh đã bị vứt bỏ ngay sau khi tách giai đoạn đầu tiên, ở độ cao khoảng 200.000 feet (61 km). <sup id="​cite_ref-Camera_information_Launch_21-1"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Sau đó, họ trở lại bầu khí quyển và nhảy dù xuống đại dương để phục hồi. Cả hai máy ảnh S-II từ Apollo 4 đều được phục hồi, do đó, có cảnh quay từ cả hai phía của chiếc xe. <sup id="​cite_ref-NASAeval_1-4"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​p><​p>​ Phim tài liệu thường sử dụng cảnh quay trong buổi ra mắt Saturn V và là một trong những phim được sử dụng nhiều nhất các mảnh cho thấy sự xen kẽ giữa giai đoạn đầu tiên và thứ hai rơi đi. Đoạn phim này thường bị gán nhầm vào nhiệm vụ của Apollo 11, khi nó thực sự được quay trên các chuyến bay của Apollo 4 và Apollo 6. <sup id="​cite_ref-Camera_information_Launch_21-2"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Một bản tổng hợp các cảnh quay gốc của NASA cho thấy sự tráo đổi của giai đoạn đầu tiên (S-IC) và giữa các giai đoạn, được quay từ dưới cùng của giai đoạn thứ hai (S-II), cả hai từ Apollo 4. <sup id="​cite_ref-Camera_information_Launch_21-3"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Tiếp theo là cảnh quay về việc tách giai đoạn thứ hai S-IVB khỏi giai đoạn đầu tiên của Saturn IB. Sự phát sáng được nhìn thấy trên các giai đoạn bị phá hủy là do khí thải hydro-oxy nóng, vô hình của các động cơ J-2 được sử dụng bởi S-II và S-IVB. <sup id="​cite_ref-Camera_information_Launch_21-4"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Đoạn phim cũng cho thấy các luồng khí dễ thấy hơn của lớp vỏ rắn động cơ khi chúng đẩy S-II ra khỏi giai đoạn đầu tiên trước khi động cơ S-II được bắn. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Earth_images">​ Hình ảnh Trái đất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​AS4-1-410HR.jpg/​220px-AS4-1-410HR.jpg"​ width="​220"​ height="​175"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​AS4-1-410HR.jpg/​330px-AS4-1-410HR.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​AS4-1-410HR.jpg/​440px-AS4-1-410HR.jpg 2x" data-file-width="​1498"​ data-file-height="​1194"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trái đất hình lưỡi liềm, như được chụp từ Apollo 4 </​div></​div></​div> ​ <p> Mô-đun chỉ huy có một máy quay phim 70 mm tự động chụp ảnh gần như toàn bộ Trái đất . Trong khoảng thời gian hai giờ mười ba phút khi tàu thủ công tiếp cận và vượt qua đỉnh của nó, tổng cộng 755 hình ảnh màu được chụp qua cửa sổ nhìn về phía trước của Phi công chỉ huy, ở độ cao từ 7.295 đến 9.769 hải lý ( 13,510 đến 18,092 km). Các bức ảnh không đủ độ phân giải để có được dữ liệu khoa học chi tiết, nhưng vẫn là các mối quan tâm về địa lý, bản đồ, khí tượng, hải dương học, địa chất và thủy văn. <sup id="​cite_ref-photoAnal_20-1"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Spacecraft_location">​ Vị trí tàu vũ trụ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] Mô-đun chỉ huy đang được trưng bày tại Trung tâm khoa học INFINITY, tại Trung tâm vũ trụ John C. Stennis của NASA ở Pearlington,​ Mississippi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​12px-PD-icon.svg.png"​ width="​12"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​18px-PD-icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​24px-PD-icon.svg.png 2x" data-file-width="​196"​ data-file-height="​196"/>​ Bài viết này kết hợp tài liệu thuộc phạm vi công cộng từ các trang web hoặc tài liệu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Citations">​ Trích dẫn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-NASAeval-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Báo cáo đánh giá chuyến bay của Saturn V - Nhiệm vụ AS-501 Apollo 4 </i> <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Trung tâm bay không gian George C. Marshall: NASA. Ngày 15 tháng 1 năm 1968. MPR-SAT-FE-68-1 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 8 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Saturn+V+Launch+Vehicle+Flight+Evaluation+Report+-+AS-501+Apollo+4+Mission&​rft.place=George+C.+Marshall+Space+Flight+Center&​rft.pub=NASA&​rft.date=1968-01-15&​rft_id=http%3A%2F%2Fklabs.org%2Fhistory%2Fhistory_docs%2Fjsc_t%2Fapollo_2004_Saturn_v.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AApollo+4"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Quỹ đạo để đi vào lối vào hạ cánh sẽ đưa nó xuống dưới bề mặt Trái đất để mô phỏng sự tái nhập mặt trăng năng lượng cao. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-satcat-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ McDowell, Jonathan. &​quot;​SATCAT&​quot;​. Trang không gian của Jonathan <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=SATCAT&​rft.pub=Jonathan%27s+Space+Pages&​rft.aulast=McDowell&​rft.aufirst=Jonathan&​rft_id=http%3A%2F%2Fplanet4589.org%2Fspace%2Flog%2Fsatcat.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AApollo+4"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Reynolds_pp.81–82-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Reynold 2002, tr. 81 .82 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Cadbury_p.274-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ ] </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Cadbury 2006, tr. 274 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Murray_pp.156–162-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Murray &amp; Cox 1989, tr. 156 Nott162 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Neufeld_pp._388–389-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ 2007, tr. 39 39383838, 400 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Reynolds_pp.84–85-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Reynold 2002, tr. 84 .8585 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Brooks_Apollo_4-9"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Brooks 1979, &​quot;<​i>​ Apollo 4 </i> và Saturn V&​quot;,​ CH9-5 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Báo cáo của Apollo Apollo Apollo-1-- Báo cáo Phillips&​quot;​. <i> nasa.gov </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=nasa.gov&​rft.atitle=NASA+Apollo+Mission+Apollo-1--+Phillips+Report&​rft_id=https%3A%2F%2Fhistory.nasa.gov%2FApollo204%2Fphillip1.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AApollo+4"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-auto-11"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Benson &amp; Faherty 1978, CH19-3 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ , Kelly A. (Mùa xuân năm 1998). &​quot;<​span class="​cs1-kern- 
 +Mẫu biệt thự nhà vườn hiện đại, mang phong cách Tây Âu tại Trà Vinh 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​h2><​span id="​1_Thong_tin_du_an"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Thông tin dự án</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​-Chủ đầu tư: cô Hậu </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​-Địa chỉ: Trà Vinh</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ -Diện tích sàn tầng 1: 98 m2</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ -Số tầng: 2 tầng</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ -Xây tầng hầm: không</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ -Năm hoàn thiện: 2010<​br/>​-Yêu cầu thiết kế: </​span><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tôi muốn thiết kế một căn nhà vườn rộng vừa phải để nghỉ dưỡng cho gia đình năng động gồm 3 thế hệ. có không gian mở ngoài trời thoáng mát.</​span></​p><​h2><​span id="​2_Yeu_cau_cong_nang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Yêu cầu công năng</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​-Tầng 1: 1 phòng khách, 1 không gian bếp ăn, có hiên hóng mát ngoài trời.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ -Tầng 2: 1 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ nhỏ. 2 phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi, 1 không gian sinh hoạt chung. </​span></​p><​h2><​span id="​3_Phuong_an_thiet_ke"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Phương án thiết kế</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Sử dụng các loại vật liệu hiện đại nhưng vẫn mang nét truyền thống. Tổng thể căn nhà là một khối không gian thoáng đạt, biểu hiện tư duy sống mạch lạc và hiện đại của một bộ phận tri thức trẻ, họ không chỉ đang làm việc trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống đô thị mà càng biết tận hưởng cuộc sống bằng việc tạo cho riêng bản thân một không gian sống thể hiện đúng cái tôi riêng, góp phần tạo dựng nét đẹp văn hoá sống đúng tinh thần du nhập và chắt lọc của văn hoá Việt, đem theo hơi thở của nhịp sống đô thị thời đại với các tiêu chí xanh, sạch đẹp.</​span></​p><​div id="​attachment_14188"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14188"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8.jpg"​ class="​wp-image-14188 size-full"​ title="​Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8.jpg"​ alt="​Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh8-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Công trình được thiết kế theo lối hiện đại, nhưng vẫn rất hài hòa với thiên nhiên. Kết hợp vật liệu giữa hiện đại và truyền thống mang lại một không gian sống mới mẻ đầy cảm hứng.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_14191"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14191"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11.jpg"​ data-orig-size="​920,​506"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11.jpg"​ class="​wp-image-14191 size-full"​ title="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh11.jpg"​ alt="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​506"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiên nhà ngập nắng của căn biệt thự vườn hiện đại tại Trà Vinh</​span></​p></​div><​div id="​attachment_14192"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14192"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;​Calgary Photosn2015&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12.jpg"​ class="​wp-image-14192 size-full"​ title="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12.jpg"​ alt="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh12-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Màu sắc cam rực rỡ làm điểm nhấn ấn tượng trên nền tường trắng tinh khôi.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_14185"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14185"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5.jpg"​ class="​wp-image-14185 size-full"​ title="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5.jpg"​ alt="​Thiết kế biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh5-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tiểu cảnh cây xanh sinh động và hiên nhà đầy nắng biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh</​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm &​gt;&​gt;&​gt;​ <span style="​color:​ #​0000ff;"><​em>​Thiết kế biệt thự nhà vườn cổ điển tại Phú Yên</​em></​span></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cùng xem phương án thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh:</​span></​p><​div id="​attachment_14190"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14190"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10.jpg"​ class="​wp-image-14190 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh10-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thât phòng khách biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh</​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Được xây trên diện tích sàn hình chữ nhật dài chắc hẳn ai cũng nghĩ không gian bên trong sẽ bị hạn chế rất nhiều. Với thiết kế phòng khách thông tầng theo phong cách hiện đại, vừa mộc mạc vừa cá tính, tạo ấn tượng về chiều sâu, một không gian rộng thoáng, vừa gia tăng về mặt công năng sử dụng. Toàn bộ không gian trong nhà luôn tràn ngập ánh sáng nhờ hệ của kính mở rộng tối đa. </​span></​p><​div id="​attachment_14193"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14193"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13.jpg"​ class="​wp-image-14193 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh13-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thât phòng khách biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh</​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách Bắc Âu bằng các tông màu đơn giản nhưng lại kết hợp với nhau vô cùng nổi bật, vui tươi, tạo điểm nhấn rõ rệt trên nền trắng tinh khôi. </​span></​p><​div id="​attachment_14187"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14187"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7.jpg"​ data-orig-size="​920,​491"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7.jpg"​ class="​wp-image-14187 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh7.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​491"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian giao hòa với thiên nhiên nhờ hệ cửa kính lớn. Giúp cho căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_14189"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14189"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9.jpg"​ class="​wp-image-14189 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh9-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Góc nội thất phòng bếp- ăn có quầy bar thuận tiện cho người sử dụng </​span></​p></​div><​div id="​attachment_14506"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14506"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01.jpg"​ class="​wp-image-14506 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn hiện đại 2 tầng tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn hiện đại 2 tầng tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​noi-that-phong-bep-biet-thu-nha-vuon01-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng bếp trắng thanh lịch cùng ô cửa sổ kéo dài đủ làm không gian trở nên sống động vô cùng.</​span></​p></​div><​div id="​attachment_14183"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14183"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3.jpg"​ class="​wp-image-14183 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh3-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất khu vực bếp – ăn biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh</​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bàn ăn được kê ở chính giữa lòng nhà ở, giữa khu vực bếp và phòng khách. Như vậy vừa tạo được đoạn đường ngắn nhất khi dọn bữa ăn, vừa tiện lợi cho khách sang dùng bữa. Khoảng cách và sửa sổ lớn được tính toán rất chu đáo để mùi thức ăn không lọt vào phòng ảnh hưởng đến khu vực bàn ăn và phòng khách.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xem thêm&​gt;&​gt;&​gt;​ <span style="​color:​ #​0000ff;"><​em>​Cải tạo căn hộ xây dựng từ năm 1900 trở nên hiện đại và tươi mới không tưởng</​em></​span></​span></​p><​div id="​attachment_14184"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14184"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4.jpg"​ data-orig-size="​920,​612"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4.jpg"​ class="​wp-image-14184 size-full"​ title="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thât biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​612"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh4-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất phòng ngủ biệt thự nhà vườn 2 tầng hiện đại tại Trà Vinh. </​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cửa sổ kính lớn sắc trắng tinh khôi đón ánh sáng chan hòa vào phòng. Tường kết hợp ốp gạch sáng màu trên nền trắng là một sự lụa chọn an toàn tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng cho căn phòng ngủ master. Đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.</​span></​p><​div id="​attachment_14182"​ style="​width:​ 930px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​14182"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-thiet-ke-biet-thu-nha-vuon-hien-dai-tai-tra-vinh/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2.jpg"​ data-orig-size="​920,​838"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2.jpg"​ class="​wp-image-14182 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn hiện đại 2 tầng tại Trà Vinh" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-kien-truc-biet-thu-tai-tra-vinh2.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn hiện đại 2 tầng tại Trà Vinh" width="​920"​ height="​838"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất phòng ngủ biệt thự nhà vườn hiện đại 2 tầng tại Trà Vinh. </​span></​p></​div><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Màu sắc đóng vai trò quyết định tạo nên một căn phòng đẹp. Tường được sơn màu nhẹ nhàng vừa đủ không gây cảm giác nặng nề, mất quá nhiều năng lượng, mà vẫn đãm bảo thể hiện được cá tính riêng của chủ nhân. Ngoài ra sự kết hợp ăn ý về màu sắc của ga giường và tường tạo nên một không gian nghỉ ngơi thư thái nhẹ nhàng, dễ dàng đi vào giấc ngủ. </​span></​p><​h2><​span id="​4_Lien_he_voi_don_vi_thiet_ke_nha_biet_thu_vuon_biet_thu_pho_hien_dai_co_dien_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4. Liên hệ với đơn vị thiết kế nhà biệt thự vườn, biệt thự phố hiện đại, cổ điển chuyên nghiệp</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc – Nội thất Vietnamarch</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VP:​ 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0918.248.297 (24/​7)</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ </​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​665</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu biệt thự nhà vườn hiện đại, mang phong cách Tây Âu tại Trà Vinh
laef3920.txt · Last modified: 2018/12/18 07:46 (external edit)